Directe kosten (hoeveelheid x eenheidsprijs) en Indirecte kosten (abk, ak en w+r) conform de PRI en SSK – systematiek;
Met behulp van summiere informatie de Investeringskosten (Directe -, Indirecte -, Bijkomende - en Opdrachtgeverkosten inclusief Onvoorzien) van een aantal varianten bepalen;
Directe kosten (arbeid, materiaal en materieel) en Indirecte kosten (eenmalige kosten, uitvoeringskosten, ak en w+r);
Het al dan niet zelfstandig onderhandelen van Contractwijzigingen en Meer – en Minderwerken;
Het verlenen van assistentie bij risico – sessies om kansen en gevolgen in een geldbedrag uit te drukken;